Kategorie

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy https://zielony-salonik.pl prowadzi sprzedaż produktów ogrodniczych za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Sklep prowadzony jest przez Grażynę Rącką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FLORISSIMA Grażyna Rącka, ul. Łąkowa 4, 46-060 Boguszyce, NIP: 754-118-74-62.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawierzonej z klientem.

4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18-tego roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.

5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie Internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) o ochronie danych osobowych.

6. Ceny towarów prezentowanych w sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia paragony i faktury VAT.

7. Cena towaru jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez klienta.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, które znajdują się w Ofercie, do wprowadzenia nowych towarów oraz do usuwania towarów, do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich usuwania, a także do wprowadzania w nich zmian.

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu, znajdujące się przy kupowanym towarze w chwili złożenia zamówienia.

10. Zdjęcia towarów umieszczane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych cech produktu.

11. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych, czy prezentacji na innych stronach Internetowych, bądź aukcjach bez zgody właściciela Sklepu.

12. Sklep https://zielony-salonik.pl nie łączy promocji i rabatów.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, które obowiązuje od momentu publikacji na stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, będzie obowiązywała wersja Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

14. Właściciel Sklepu może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu w szczególności, gdy:

a) klient podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuści sie zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela Sklepu.

 

II ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych, pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru.

2. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

3. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny za pośrednictwem sieci internetowej.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na skrzynkę e-mail wiadomość, zawierającą potwierdzenie zamówienia.

5. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupiony towar. W przypadku płatności za pobraniem wysyłka realizowana jest w następnym dniu roboczym. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo do prośby o potwierdzenie zamówienia i weryfikacji danych podanych przez klienta.

7. Zamówienie będzie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w sklepie. W innym przypadku klient zostanie poinformowany i podejmie decyzję, czy zrealizować niepełne zamówienie, czy anulować je, bądź zastąpić towar inną Ofertą.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy występują błędy w opisie produktu, ceny, bądź stanu magazynowego w sklepie.

9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

 
III. PŁATNOŚCI I WYSYŁKA

1. Klient ma do wyboru następujące płatności:

a) przelewem na podany numer konta
    Alior Bank S.A. nr 73 2490 0005 0000 4500 2523 7106 
   lub ING Bank Śląski S.A. nr 38 1050 1504 1000 0090 9500 2144,

b) systemem płatności Transferuj.
c) za pobraniem

d) gotówką przy odbiorze osobistym

W przypadku wyboru płatności przelewem na konto, klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 48h od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie usunięte.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawcy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz dowozi transportem własnym.

5. Zamówień nie realizujemy poza granicami kraju.

6. W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym sklepu.

7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.

8. Czas realizacji wynosi do 14 dni kalendarzowych (niemal 99% zamówień realizujemy do 48 godzin).

8. Za opóźnienia, wynikające z działania firmy dostawczej Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

 

IV REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura Vat).

2. W przypadku, gdy towar nie jest zgodny z umową, klient powinien odesłać towar wraz z opisem niezgodności na adres: Florissima Grażyna Rącka, 46-060 Boguszyce, ul. Łąkowa 4.

3. Przesyłka z towarem, podlegającym reklamacji powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, okoliczności i datę ujawnienia wady i żądania (wymiana, naprawa, czy zwrot gotówki), dane klienta wraz z numerem konta do przelewu.

4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona i będzie wiązać się z wysłaniem towaru do klienta, koszty realizacji wysyłki ponosi Sklep.

5. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, koszty związane z reklamacją pokrywa klient.

6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta, a gdyby to nie było możliwe, to poinformuje klienta o terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

V ODSTĄPIENIENIE OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (FLORISSIMA Grażyna Rącka, ul. Łąkowa 4, 46-060 Boguszyce) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z WZORU FORMULARZA odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz- łącznie połączone z innymi rzeczami; 
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;. 
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

VI ODMOWA PRYWATNOŚCI

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient na prawo do wglądu swoich danych i do ich korekty.

3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych z bazy sklepu.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy prawa polskiego.